Adatkezelési és adatvédelmi nyilatkozat

 1.  A személyes adatok kezelése során a Nutri a.s,  Kaštieľska 4, 821 05 Pozsony, Szlovákia, bejegyezve a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, részleg: Sro, cégjegyzékszáma: 108616/B (továbbiakban: „társaság“, „adatkezelő“, „mi“), mint adatkezelő az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelete (a továbbiakban csak „Rendelet”) értelmében az alábbi személyi adatokat kezeli: név, vezetéknév, cím (székhely), telefonszám, e-mail, elküldött üzenet.
 1. Név, vezetéknév, e-mail, telefonszám és cím (székhely) kezelése az alábbi célból szükséges: 
 • felhasználói fiók létrehozása és kezelése 

Az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pontja szerint az Ön hozzájárulásával történik. Az adatkezelés időtartama megegyezik a felhasználói fiók aktív használatának időtartamával, vagy az utolsó áruvásárlástól számított három évig, illetve a felhasználói fiók létrehozásától számított legkevesebb három évig tart.  

 • az adásvételi szerződés teljesítéséből adódó kötelezettség 

A Rendelet 6. cikk (1) bek. b) pontja jogalapot biztosít a személyes adatok kezelésére, ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez, illetve a megrendelések rendezéséhez szükséges. A társaság a megadott adatokat a szerződések nyilvántartása, valamint a szerződő felek jogainak és kötelezettségeinek valószínűsíthető jogérvényesítése céljából is kezeli. 

A személyes adatokat a fenti célokból a szerződés utolsó részének teljesítésétől számított 10 éven keresztül tárolják és kezelik, feltéve, hogy más jogszabály nem írja elő a szerződéses iratanyag hosszabb időre történő tárolását. A Rendelet 6. cikk (1) bek.  c) és f) pontjai értelmében az ilyen adatkezelés a társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez és a társaság jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

 1. Név, vezetéknév, e-mail, telefonszám és az elküldött üzenet kezelése szükséges
 • az adatszolgáltatási űrlapok kitöltésekor 

E személyes adatok kezelését a szolgáltatási kínálat kialakítása, az ezen kínálatról történő tárgyalások vagy az Ön által elküldött üzenetre való válaszadás teszi szükségessé. Az adatkezelő a Rendelet 6. cikk (1) bek. b) pontja értelmében kezelheti a szolgáltatáshoz szükséges személyes adatokat. A személyes adatokat a társaság az Önnel történő szerződéskötésről szóló tárgyalások időtartama alatt, legfeljebb azonban – az adatkezelés meghosszabbítását igazoló hozzájárulás hiányában – az utolsó vásárlást követő egy évig.  

 1. Adásvételi szerződés megkötése esetén az információs társadalom szolgáltatásairól szóló 480/2004. sz. törvény 7. § (3) bek. értelmében újdonságainkról e-mailben hírlevél formájában tájékoztatjuk, amennyiben Ön azt nem utasítja el. Az ilyen jellegű hírlevelekről bármikor és bármilyen módon, például e-mailben, vagy a hírlevélben feltüntetett hivatkozásra kattintva le lehet iratkozni.  
 2. Az adatkezelést a társaság végzi, de a személyes adatok feldolgozását a társaság más adatfeldolgozókra is átruházhatja:  
 • Információ-technológiai szolgáltatóként az alábbi személyre: BeeContent, bejegyezve a Fővárosi Bírósag 141450/B száma alatt, statisztikai számjel (IČO): 52686311

www.nutrifood.company webhelyen tárolt cookie-k kezelése
 

 1. Az adatkezelő társaság a www.nutrifood.companywebhely üzemeltetőjeként, ezen a weboldalon sütiket (cookie-k) használ annak érdekében, hogy: 
 • mérje a weboldalak látogatottságát és statisztikákat dolgozzon ki a weboldal látogatottságáról és a látogatók viselkedéséről;
 • a honlap felhasználóbarát módon működjön;
 • egyénre szabott tartalmakat és reklámokat biztosítson abban az esetben, ha Ön ebbe beleegyezett 
 1. A honlap látogatottságára vonatkozó adatokat gyűjtő és statisztikai sütikkel begyűjtött információ adatkezelésnek minősíthető. Az ilyen jellegű adatok tárolása és kezelése jogos érdekből a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja értelmében történik.  
 2. A marketing sütik használatához az Ön hozzájárulása szükséges. A sütik feltüntetik a hozzájárulás időtartamát. A marketing sütik használatához adott hozzájárulás a böngésző megfelelő beállításával bármikor visszavonható.
 3. A weboldalak olyan módban is használhatók, amely nem teszi lehetővé a látogatók viselkedésével kapcsolatos adatok gyűjtését, amit a böngésző megfelelő beállításával érhet el, vagy a Rendelet 21. cikke alapján e-mailben tiltakozhat az ilyen jellegű adatgyűjtés ellen, a tiltakozást haladéktalanul elbíráljuk. A weboldal üzemszerű működéséhez szükséges sütiket kizárólag a web működéséhez feltétlenül szükséges ideig őrizzük meg. 
 4. Amennyiben a látogató kifogást emel a weboldalak működéséhez szükséges sütik és más technológiák használata ellen, a weboldalak kielégítő működése nem garantálható.                                                                                              
 5. A weboldal látogatottságának mérése és a látogatottsággal, valamint a látogatók viselkedésével kapcsolatos statisztikák kialakítása céljából gyűjtött sütiket egységként és anonim módon értékeljük, ami nem teszi lehetővé konkrét személyek beazonosítását.
 6. A sütik tárolási időtartama az egyes süti-típusoknál van feltüntetve.  
 7. A sütiket tartalmazó fájlokat további adatkezelők használják: 
 • a Google Inc ( székhely 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) által működtetett Google Analytics
 • a Google Inc.(székhely 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) által működtetett Google Adwords


Felhívjuk a figyelmét, hogy a Rendelet értelmében:

 • bármikor leállíthatja a hírlevelek küldését, s az ehhez megadott hozzájárulását a jövőre vonatkozó hatállyal visszavonhatja,
 • kifogást emelhet a jogos érdek alapján történő adatkezeléssel szemben,
 • személyes adatai kezelésével kapcsolatban bármikor tájékoztatást kérhet, másolatot kérhet azon személyes adatokról, amelyeket kezelünk, 
 • hozzáférést kérhet a személyes adataihoz, kérheti ezek frissítését, helyesbítését vagy az adatkezelés korlátozását, 
 • kérheti a személyes adatai törlését, az adatokat töröljük, ha ez nem ütközik jogszabályi akadályba vagy az adatokat nem jogos érdekből kezeljük,
 • a hozzájárulása alapján automatikusan végzett adatkezelés vagy szerződés teljesítése esetében élhet az adathordozhatóság jogával,
 • a jelen Rendelettel ellentétes személyes adatkezelés miatti jogsérelem gyanúja esetén joga van hatékony bírói jogvédelemhez,
 • panaszt tehet az Adatvédelmi Hatóságnál.

Facebook

Figyelje újdonságainkat közösségi média felületeinken

Newsletter

Ne halassza el exkluzív hozzáférését újdonságainkhoz, versenyeinkhez, akcióinkhoz. Jeletkezzen!

Instagram

Inspirálódjon receptjeinkkel és valódi történetekkel

Tanácsra van szüksége?
Kaštieľská 4,
821 05 Bratislava
A NutriFood Keto-ról

Copyright © 2020 Nutri a.s. Minden jog fenntartva Web: BeeContent s.r.o.

Nem garantáljuk a konkrét eredményeket, és az egyén egészségi állapotától és anyagcseréjétől függően változhat.