1.  A személyes adatok kezelése során a Nutri a.s,  Kaštieľska 4, 821 05 Pozsony, Szlovákia, bejegyezve a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, részleg: Sro, cégjegyzékszáma: 108616/B (továbbiakban: „társaság“, „adatkezelő“, „mi“), mint adatkezelő az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelete (a továbbiakban csak „Rendelet”) értelmében az alábbi személyi adatokat kezeli: név, vezetéknév, cím (székhely), telefonszám, e-mail, elküldött üzenet.

2.         Név, vezetéknév, e-mail, telefonszám és cím (székhely) kezelése az alábbi célból szükséges: 

 • felhasználói fiók létrehozása és kezelése 

Az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pontja szerint az Ön hozzájárulásával történik. Az adatkezelés időtartama megegyezik a felhasználói fiók aktív használatának időtartamával, vagy az utolsó áruvásárlástól számított három évig, illetve a felhasználói fiók létrehozásától számított legkevesebb három évig tart.  

 • az adásvételi szerződés teljesítéséből adódó kötelezettség 

A Rendelet 6. cikk (1) bek. b) pontja jogalapot biztosít a személyes adatok kezelésére, ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez, illetve a megrendelések rendezéséhez szükséges. A társaság a megadott adatokat a szerződések nyilvántartása, valamint a szerződő felek jogainak és kötelezettségeinek valószínűsíthető jogérvényesítése céljából is kezeli. 

A személyes adatokat a fenti célokból a szerződés utolsó részének teljesítésétől számított 10 éven keresztül tárolják és kezelik, feltéve, hogy más jogszabály nem írja elő a szerződéses iratanyag hosszabb időre történő tárolását. A Rendelet 6. cikk (1) bek.  c) és f) pontjai értelmében az ilyen adatkezelés a társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez és a társaság jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

3.         Név, vezetéknév, e-mail, telefonszám és az elküldött üzenet kezelése szükséges

 • az adatszolgáltatási űrlapok kitöltésekor 

E személyes adatok kezelését a szolgáltatási kínálat kialakítása, az ezen kínálatról történő tárgyalások vagy az Ön által elküldött üzenetre való válaszadás teszi szükségessé. Az adatkezelő a Rendelet 6. cikk (1) bek. b) pontja értelmében kezelheti a szolgáltatáshoz szükséges személyes adatokat. A személyes adatokat a társaság az Önnel történő szerződéskötésről szóló tárgyalások időtartama alatt, legfeljebb azonban – az adatkezelés meghosszabbítását igazoló hozzájárulás hiányában – az utolsó vásárlást követő egy évig.  

4.         Adásvételi szerződés megkötése esetén az információs társadalom szolgáltatásairól szóló 480/2004. sz. törvény 7. § (3) bek. értelmében újdonságainkról e-mailben hírlevél formájában tájékoztatjuk, amennyiben Ön azt nem utasítja el. Az ilyen jellegű hírlevelekről bármikor és bármilyen módon, például e-mailben, vagy a hírlevélben feltüntetett hivatkozásra kattintva le lehet iratkozni.  

5.         Az adatkezelést a társaság végzi, de a személyes adatok feldolgozását a társaság más adatfeldolgozókra is átruházhatja:  

 • Információ-technológiai szolgáltatóként az alábbi személyre: BeeContent, bejegyezve a Fővárosi Bírósag 141450/B száma alatt, statisztikai számjel (IČO): 52686311

www.nutrifood.company webhelyen tárolt cookie-k kezelése
 

1. Az adatkezelő társaság a www.nutrifood.company webhely üzemeltetőjeként, ezen a weboldalon sütiket (cookie-k) használ annak érdekében, hogy: 

 • mérje a weboldalak látogatottságát és statisztikákat dolgozzon ki a weboldal látogatottságáról és a látogatók viselkedéséről;
 • a honlap felhasználóbarát módon működjön;
 • egyénre szabott tartalmakat és reklámokat biztosítson abban az esetben, ha Ön ebbe beleegyezett 

2. A honlap látogatottságára vonatkozó adatokat gyűjtő és statisztikai sütikkel begyűjtött információ adatkezelésnek minősíthető. Az ilyen jellegű adatok tárolása és kezelése jogos érdekből a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja értelmében történik.  

3. A marketing sütik használatához az Ön hozzájárulása szükséges. A sütik feltüntetik a hozzájárulás időtartamát. A marketing sütik használatához adott hozzájárulás a böngésző megfelelő beállításával bármikor visszavonható.

4. A weboldalak olyan módban is használhatók, amely nem teszi lehetővé a látogatók viselkedésével kapcsolatos adatok gyűjtését, amit a böngésző megfelelő beállításával érhet el, vagy a Rendelet 21. cikke alapján e-mailben tiltakozhat az ilyen jellegű adatgyűjtés ellen, a tiltakozást haladéktalanul elbíráljuk. A weboldal üzemszerű működéséhez szükséges sütiket kizárólag a web működéséhez feltétlenül szükséges ideig őrizzük meg. 

5. Amennyiben a látogató kifogást emel a weboldalak működéséhez szükséges sütik és más technológiák használata ellen, a weboldalak kielégítő működése nem garantálható.                                                                                              

6. A weboldal látogatottságának mérése és a látogatottsággal, valamint a látogatók viselkedésével kapcsolatos statisztikák kialakítása céljából gyűjtött sütiket egységként és anonim módon értékeljük, ami nem teszi lehetővé konkrét személyek beazonosítását.

7. A sütik tárolási időtartama az egyes süti-típusoknál van feltüntetve.  

8. A sütiket tartalmazó fájlokat további adatkezelők használják: 

 • a Google Inc ( székhely 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) által működtetett Google Analytics
 • a Google Inc.(székhely 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) által működtetett Google Adwords


Felhívjuk a figyelmét, hogy a Rendelet értelmében:

 • bármikor leállíthatja a hírlevelek küldését, s az ehhez megadott hozzájárulását a jövőre vonatkozó hatállyal visszavonhatja,
 • kifogást emelhet a jogos érdek alapján történő adatkezeléssel szemben,
 • személyes adatai kezelésével kapcsolatban bármikor tájékoztatást kérhet, másolatot kérhet azon személyes adatokról, amelyeket kezelünk, 
 • hozzáférést kérhet a személyes adataihoz, kérheti ezek frissítését, helyesbítését vagy az adatkezelés korlátozását, 
 • kérheti a személyes adatai törlését, az adatokat töröljük, ha ez nem ütközik jogszabályi akadályba vagy az adatokat nem jogos érdekből kezeljük,
 • a hozzájárulása alapján automatikusan végzett adatkezelés vagy szerződés teljesítése esetében élhet az adathordozhatóság jogával,
 • a jelen Rendelettel ellentétes személyes adatkezelés miatti jogsérelem gyanúja esetén joga van hatékony bírói jogvédelemhez,
 • panaszt tehet az Adatvédelmi Hatóságnál.

Adatkezelési és adatvédelmi nyilatkozat

 1.  A személyes adatok kezelése során a Nutri a.s,  Kaštieľska 4, 821 05 Pozsony, Szlovákia, bejegyezve a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, részleg: Sro, cégjegyzékszáma: 108616/B (továbbiakban: „társaság“, „adatkezelő“, „mi“), mint adatkezelő az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelete (a továbbiakban csak „Rendelet”) értelmében az alábbi személyi adatokat kezeli: név, vezetéknév, cím (székhely), telefonszám, e-mail, elküldött üzenet.
 1. Név, vezetéknév, e-mail, telefonszám és cím (székhely) kezelése az alábbi célból szükséges: 
 • felhasználói fiók létrehozása és kezelése 

Az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pontja szerint az Ön hozzájárulásával történik. Az adatkezelés időtartama megegyezik a felhasználói fiók aktív használatának időtartamával, vagy az utolsó áruvásárlástól számított három évig, illetve a felhasználói fiók létrehozásától számított legkevesebb három évig tart.  

 • az adásvételi szerződés teljesítéséből adódó kötelezettség 

A Rendelet 6. cikk (1) bek. b) pontja jogalapot biztosít a személyes adatok kezelésére, ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez, illetve a megrendelések rendezéséhez szükséges. A társaság a megadott adatokat a szerződések nyilvántartása, valamint a szerződő felek jogainak és kötelezettségeinek valószínűsíthető jogérvényesítése céljából is kezeli. 

A személyes adatokat a fenti célokból a szerződés utolsó részének teljesítésétől számított 10 éven keresztül tárolják és kezelik, feltéve, hogy más jogszabály nem írja elő a szerződéses iratanyag hosszabb időre történő tárolását. A Rendelet 6. cikk (1) bek.  c) és f) pontjai értelmében az ilyen adatkezelés a társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez és a társaság jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

 1. Név, vezetéknév, e-mail, telefonszám és az elküldött üzenet kezelése szükséges
 • az adatszolgáltatási űrlapok kitöltésekor 

E személyes adatok kezelését a szolgáltatási kínálat kialakítása, az ezen kínálatról történő tárgyalások vagy az Ön által elküldött üzenetre való válaszadás teszi szükségessé. Az adatkezelő a Rendelet 6. cikk (1) bek. b) pontja értelmében kezelheti a szolgáltatáshoz szükséges személyes adatokat. A személyes adatokat a társaság az Önnel történő szerződéskötésről szóló tárgyalások időtartama alatt, legfeljebb azonban – az adatkezelés meghosszabbítását igazoló hozzájárulás hiányában – az utolsó vásárlást követő egy évig.  

 1. Adásvételi szerződés megkötése esetén az információs társadalom szolgáltatásairól szóló 480/2004. sz. törvény 7. § (3) bek. értelmében újdonságainkról e-mailben hírlevél formájában tájékoztatjuk, amennyiben Ön azt nem utasítja el. Az ilyen jellegű hírlevelekről bármikor és bármilyen módon, például e-mailben, vagy a hírlevélben feltüntetett hivatkozásra kattintva le lehet iratkozni.  
 2. Az adatkezelést a társaság végzi, de a személyes adatok feldolgozását a társaság más adatfeldolgozókra is átruházhatja:  
 • Információ-technológiai szolgáltatóként az alábbi személyre: BeeContent, bejegyezve a Fővárosi Bírósag 141450/B száma alatt, statisztikai számjel (IČO): 52686311

www.nutrifood.company webhelyen tárolt cookie-k kezelése 

 1. Az adatkezelő társaság a www.nutrifood.companywebhely üzemeltetőjeként, ezen a weboldalon sütiket (cookie-k) használ annak érdekében, hogy: 
 • mérje a weboldalak látogatottságát és statisztikákat dolgozzon ki a weboldal látogatottságáról és a látogatók viselkedéséről;
 • a honlap felhasználóbarát módon működjön;
 • egyénre szabott tartalmakat és reklámokat biztosítson abban az esetben, ha Ön ebbe beleegyezett 
 1. A honlap látogatottságára vonatkozó adatokat gyűjtő és statisztikai sütikkel begyűjtött információ adatkezelésnek minősíthető. Az ilyen jellegű adatok tárolása és kezelése jogos érdekből a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja értelmében történik.  
 2. A marketing sütik használatához az Ön hozzájárulása szükséges. A sütik feltüntetik a hozzájárulás időtartamát. A marketing sütik használatához adott hozzájárulás a böngésző megfelelő beállításával bármikor visszavonható.
 3. A weboldalak olyan módban is használhatók, amely nem teszi lehetővé a látogatók viselkedésével kapcsolatos adatok gyűjtését, amit a böngésző megfelelő beállításával érhet el, vagy a Rendelet 21. cikke alapján e-mailben tiltakozhat az ilyen jellegű adatgyűjtés ellen, a tiltakozást haladéktalanul elbíráljuk. A weboldal üzemszerű működéséhez szükséges sütiket kizárólag a web működéséhez feltétlenül szükséges ideig őrizzük meg. 
 4. Amennyiben a látogató kifogást emel a weboldalak működéséhez szükséges sütik és más technológiák használata ellen, a weboldalak kielégítő működése nem garantálható.                                                                                              
 5. A weboldal látogatottságának mérése és a látogatottsággal, valamint a látogatók viselkedésével kapcsolatos statisztikák kialakítása céljából gyűjtött sütiket egységként és anonim módon értékeljük, ami nem teszi lehetővé konkrét személyek beazonosítását.
 6. A sütik tárolási időtartama az egyes süti-típusoknál van feltüntetve.  
 7. A sütiket tartalmazó fájlokat további adatkezelők használják: 
 • a Google Inc ( székhely 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) által működtetett Google Analytics
 • a Google Inc.(székhely 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) által működtetett Google Adwords

Felhívjuk a figyelmét, hogy a Rendelet értelmében:

 • bármikor leállíthatja a hírlevelek küldését, s az ehhez megadott hozzájárulását a jövőre vonatkozó hatállyal visszavonhatja,
 • kifogást emelhet a jogos érdek alapján történő adatkezeléssel szemben,
 • személyes adatai kezelésével kapcsolatban bármikor tájékoztatást kérhet, másolatot kérhet azon személyes adatokról, amelyeket kezelünk, 
 • hozzáférést kérhet a személyes adataihoz, kérheti ezek frissítését, helyesbítését vagy az adatkezelés korlátozását, 
 • kérheti a személyes adatai törlését, az adatokat töröljük, ha ez nem ütközik jogszabályi akadályba vagy az adatokat nem jogos érdekből kezeljük,
 • a hozzájárulása alapján automatikusan végzett adatkezelés vagy szerződés teljesítése esetében élhet az adathordozhatóság jogával,
 • a jelen Rendelettel ellentétes személyes adatkezelés miatti jogsérelem gyanúja esetén joga van hatékony bírói jogvédelemhez,
 • panaszt tehet az Adatvédelmi Hatóságnál.